Saturday, December 15, 2007

Rene O. Villanueva, 1954-2007

Nawa'y ang iyong punla sa dekada at siklong nagdaan ay patuloy na manatiling kumbersasyon ng kasalukuyan at susunod na henerasyon.


TOYP | New York Film and TV Festival | First Latin American Video and Film Festival (Columbia) | Japan Prize (Preschool Category) | Prix Juenesse Winner (Germany) | TOYM | CCP | Gawad Collantes | Gantipalang Quezon| National Book Award | Palanca Awards

Mababasa ang kanyang mga panulat at pananaw sa internet dito.
Isang pagbanggit ukol sa kanyang huling mga sandali ay mababasa dito.
Karagdagang mga tala: Wikipedia | Aklat Batibot | Likhaan.com.ph

Ang imahe ay gawang-kamay ng may akda. Hinihiling ko ang paalam kung nais magamit sa ibang paraan • Illustration is by the blog author. Permission for use is requested.

ShareThis

Page Navigation